.Chesham Swimming Club

2018-2019 season

                                   

Squad

 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Pool Hours

   

start

end

start

end

start

end

start

end

start

end

start

end

start

end

   

Performance

morning

 

 

06:30

07:30

 

 

06:30

07:30

 

 

07:00

08:00

 

 

12:45

inc  Land Training

evening

19:30

20:30

18:30

20:30

 

 

18:30

20:30

18:30

20:30

 

 

18:00

20:00

Senior Competitive

morning

 

 

06:30

07:30

 

 

06:30

07:30

 

 

07:00

08:00

 

 

10:45

inc Land Training

evening

19:30 

20:30 

19:30

20:30

19:30

20:30

18:30 

20:30

18:30

20:30

 

 

 

 

Junior Competitive

morning

 

 

06:30

07:30

 

 

06:30

07:30

 

 

 

 

 

 

08:30

inc  Land Training

evening

18:30

19:30

 

 

19:30

20:30

 

 

18:30

20:30

 

 

18:00

20:00

Junior Development

morning

 

 

 

 

 

 

06:30

07:30

 

 

08:00

09:00

 

 

06:45

evening

18:30

19:30

18:30

19:30

18:30

19:30

 

 

 

 

 

 

16:45

18:00

Technical Development

morning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00

09:00

 

 

03:15

evening

 

 

 

 

18:30

19:30

 

 

 

 

 

 

16:45

18:00

Academy

morning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00

09:00

 

 

02:30

evening

 

 

 

 

17:45

18:30

 

 

 

 

 

 

16:00

16:45

Transition

morning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01:30

evening

 

 

 

 

17:45

18:30

 

 

 

 

 

 

16:00

16:45

                                   

Senior Fitness

morning

 

 

06:30

07:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06:00

evening

 

 

19:30

20:30

19:30

20:30

18:30

19:30

18:30

20:30

 

 

 

 

Junior Fitness

morning

 

 

06:30

07:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06:15

evening

18:30

19:30

 

 

18:30

19:30

 

 

18:30

20:30

 

 

 16:45

18:00

Masters

morning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02:00

evening

20:30

21:30

 

 

 

 

20:30

21:30

 

 

 

 

 

 

                                   

Land Training times for 2018-2019 season 

Monday 17:40 to 18:10 Junior Competitive
Friday 17:30 to 18:15 Senior Competitive
Sunday 17:00 to 17:45 Performance

---

Updated 23 December 2018